خاطرات و نصیحت های من
صفحات وبلاگ
نویسنده: محمد حسین مرادی - ۱۳٩٠/۱/٢۸

یا فاطمه من عقده دل وا نکردم   

                                 گشتم ولی قبر تورا پیدا نکردم

یافاطمه رفتم بقیع قبرت ندیدم

                                 از پشت دیوار بقیع آهی کشیدم

چون نشد پیدا مرا                         دیدم آنجا شیعیان

گرد هم زاری کنان                          مظلومه زهرا

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :